HAJI TAMATTU ialah umrah pada bulan-bulan haji kemudian tahallul dari umrah dan ihram haji pada tahun itu juga
tidak akan pernah dapat mengambil pelajaran dari AlQur`an melainkan orang-orang yang berakal

Minggu, 13 Desember 2009

kaifiyah ibadah haji tamattu’
HAJI

1. Tanggal 8 Dzulhijjah, di Mekah pagi hari, ihram dan ihlal haji, disambung talbiyah terus menerus hingga lontar jumrah Aqabah 10 Dzulhijjah.


لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ حَجًّا

لَبَّيْكَ اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ, اِنَّ الْحَمْدَ وَنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَشَرِيْكَ لَكَ

2. Berangkat menuju Mina untuk Mabit (bermalam) hingga fajar 9 Dzulhijjah. Di Mina shalat zhuhur, ‘ashar, maghrib, ‘isya (8 Dzhijjah), dan subuh (9 Dzhijjah).

عن انس قال : خرجنا مع النبي صلعم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين, ركعتين حتى رجعنا الى المدينة , فقلت : أقمتم بها شيئا ؟ قال : اقمنا بها عشرا

Dari Anas bin Malik ra berkata :”Kami keluar bersama Nabi Saw dari Madinah ke Mekah, beliau shalat dua raka’at, dua raka’at, hingga kami kembali ke Madinah”. Aku bertanya : ”Apakah kalian mukim di Mekah ?”. Ia menjawab : “Kami mukim di sana sepuluh hari”. (Muttafaq ‘alayh)

3. Ba’da shalat subuh 9 Dzulhijjah berangkat menuju Arafah untuk Wuquf.

4. Wuquf Arafah sejak zhuhur hingga maghrib. Shalat zhuhur dan ‘ashar jama’ takdim qashar. Lokasi wuquf di Jabal Rahmah atau kemah.

5. Terbenam matahari 9 Dzulhijjah, berangkat menuju Muzdalifah.

6. Mabit (bermalam) di Muzdalifah hingga fajar 10 Dzulhijjah. Shalat maghrib dan ‘isya jama’ takhir qashar di Muzdalifah.

Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam (Muzdalifah). Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
(QS.2 : 198)

7. Shalat subuh 10 Dzulhijjah (Muzdalifah), lalu bertakbir, bertauhid, berdo’a di Masy’aril Haram. Pungut batu kerikil secukupnya untuk lontar jumrah pada hari-hari nahar dan tasyriq, +/- 70 kerikil. Saat fajar berangkat menuju Mina.

8. 10 Dzulhijjah, di Mina. Lontar jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil, setiap lontaran diikuti takbir, selesai lontar disambung do’a.

اَللهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَ ذَنْبًا مَغْفُوْ رًا

9. Kemudian sembelih alhadyu, dilanjutkan bercukur dan berdo’a.

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ, وَ لِلْمُقَصَرِيْنَ

10. Berangkat menuju Mekah untuk thawaf ifadlah. Thawaf Ifadlah, sama dengan thawaf qudum, tapi tidak jalan ramal, tidak melakukan shalat sunat di Maqam Ibrahim, dan tidak ada Sa’i Shafa-Marwah. Shalat zhuhur di Mekah atau di Mina.

11. Kembali ke Mina untuk Mabit hari tasyriq.

12. 11 – 12/13 Dzulhijjah, di Mina, mabit dan lontar tiga jumrah setelah tergelincir matahari.

Dari Ibnu ‘Umar ra bahwasanya beliau melempar Jumrah Ula dengan tujuh batu, setiap lemparan bertakbir, kemudian maju dan bergeser, beliau berdiri menghadap qiblat, berdu’a sambil mengangkat tangan. Kemudian melempar Jumrah Wustha (dengan tujuh batu), kemudian bergeser kesebalah kiri, kemudian berdiri menghadap qiblat, berdu’a sambil mengangkat kedua tangannya. Beliau berdiri lama (ditempat itu), kemudian melempar Jumrah Aqabah di tengah lembah dan beliau tidak berhenti disitu, kemudian pergi. Ibnu ‘Umar ra berkata :”Demikianlah saya melihat Rasulullah Saw melakukannya”.
(HR Ahmad, AlBukhari)

13. 12 atau 13 Dzulhijjah, ba’da lontar tiga jumrah, pulang ke maktab di Mekah, maka pekerjaan ibadah haji telah selesai.

“Dan berdzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang, barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari (12 Dzulhijjah), maka tiada dosa baginya, dan barangsiapa yang ingin menangguhkannya (13 Dzulhijjah), maka tidak ada dosa baginya, bagi orang yang bertaqwa, dan bertaqwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya”.
(QS.2 : 203)

14. Sebelum meninggalkan Mekah, baik untuk pergi ke Madinah atau pulang ke tanah air, lakukan Thawaf Wada’, dengan cara yang sama dengan Thawaf Ifadlah.Tidak ada komentar: